Vandaleband.nl

Elke keer dat u een computer, smartphone, videogameconsole of vele andere elektronische apparaten gebruikt, gebruikt u iets dat op software draait. Sommige software is erg ingewikkeld, terwijl andere software redelijk eenvoudig is en slechts ontworpen is om een ​​paar verschillende dingen te doen. Hoe dan ook, de software is eigenlijk de meest recente implementatie van iets dat al geruime tijd bestaat.

Software ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van vroege computerprogrammeurs. Computers, zelfs de moderne van vandaag, kunnen eigenlijk geen enkele menselijke taal begrijpen. In plaats daarvan werken ze allemaal op binair, wat een reeks enen en nullen is. Sommige van de vroegste computers waren direct binair geprogrammeerd, maar dit was een lang, vervelend karwei dat maar weinig mensen konden doen. Om het programmeren gemakkelijker te maken, zijn er verschillende programmeertalen gemaakt. Dit leidde tot de creatie van software, iets dat als een soort vertaler dient. Computergebruikers geven via de software-interface de computer instructies. Deze instructies worden vervolgens door de software vertaald in een taal die de computer kan begrijpen.

Voordat software zoals we die kennen werd gemaakt, waren er een paar verschillende vroege pogingen om computers te programmeren. Ponskaarten waren de eerste. Deze kaarten waren eenvoudige papieren kaarten met rijen stippen. Als de stip was geperforeerd, vertegenwoordigde deze een nul. Als het niet zo was, was het een. Deze kaarten zouden later worden vervangen door rollen magneetband. Dit was qua ruimte gemakkelijker te beheren, omdat het heel onpraktisch was om stapels kaarten op te slaan, maar het kostte nog steeds veel tijd en werk om te programmeren.

Microsoft Azure Web App